Metody zpracování kávy - mokrá

Metody zpracování kávy

Mokrá (washed) metoda

Probíhá tak, že se nasbírané kávové třešně zbaví hned po sběru slupky i větší části dužiny. Následně se umístí do fermentačních nádob, ve kterých probíhá proces fermentace. 

Fermentace je chemický proces, při kterém dochází k přeměně cukrů na jiné látky. Většinou se tak děje za pomoci živých organismů - kvasinek, bakterií nebo plísní. 

Při zpracování kávy je fermentace nutná, ale musí se hlídat správná fáze. Pokud by probíhala moc dlouho, mohla by negativně ovlivnit výsledný efekt. U kávy se pozná správná doba fermentace tak, že se od zrn oddělí zbytek dužiny. 

Po fermentaci jsou zrna promyta a sušena na slunci. Sušit je lze buď na tzv. afrických postelích, což jsou vyvýšené prodyšné plachty, nebo na betonových plochách.

Mokrá metoda zpracování je současně jedna z nejpoužívanějších. Je náročná na vybavení a spotřebu vody, naproti tomu ale není třeba tolik lidské práce. Jednou z výhod je i kvalitnější selekce kávových zrn. Zrna s defektem totiž vyplavou na vodní hladinu a společně s odpadní vodou odtečou pryč. 

Zrna zpracovaná mokrou metodou se vyznačují čistou plnou chutí a svěží jemnou aciditou.

Příště se podíváme pod pokličku naturální - suché metody. 

 

káva-přebírání kávy-zrnka kávy