Kontakty

KAFE KŘIŽKA

Kamila Křižková

Hakenova 1121/28

Poděbrady  290 01

IČO: 06643507

DIČ: CZ7855260996

email: kamila@kafekrizka.cz

Telefon: 603504514, 603771877

č.ú.:  2107518896/2700 vedený u UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, pod evidenčním číslem Č.J.: 0068922/SZZ/2017/VEx